1. Sopimusehtojen kohderyhmä

Nämä sopimusehdot täydentävät Webholderin yleisiä sopimusehtoja niiden palveluiden osalta, joissa Asiakas on tilannut Webholderilta verkkotunnuksen (domainin) rekisteröinnin, siirron, omistajanmuutoksen ja/tai ylläpidon.

2. Verkkotunnuksen määritelmä

Verkkotunnuksella tarkoitetaan Internetissä varattavaa domain-nimeä, esimerkiksi yritys.fi tai yritys.com, joka on varattu ja/tai tarjottu asiakkaan käyttöön asianmukaiselta rekisterinpitäjältä MMD:n toimesta Asiakkaan toimeksiannon perusteella.

3. Asiakkaan vastuu rekisteröintitoimeksiannosta

Asiakas on vastuussa MMD:lle antamistaan verkkotunnuksia koskemista toimeksiannoista, esimerkiksi rekisteröinti-, uusimis- ja siirtotoimeksiannosta, sekä mahdollisista näistä toimeksiannoista aiheutuvista korvausvaateista.

Asiakas vakuuttaa täyttävänsä tilaamansa verkkotunnuksen rekisteröintiä ja uusimista koskevat vaatimukset esimerkiksi rekisteröintiin oikeutetun tahon sekä rekisteröitävän nimen oikeellisuuden osalta. Näiden vakuutusten vastaisten, hyvän maun vastaisten ja/tai lainvastaisten toimeksiantojen tekeminen on kiellettyä.

Asiakas antaa myös MMD:lle valtuutuksen hyväksyä verkkotunnuksen rekisteröintiä varten tarpeelliset sopimukset Asiakkaan puolesta.

4. Rekisteröinti- ja/tai ylläpitopalvelu

Tilatessaan MMD:ltä www-hotellipalvelun tai muun palvelun yhteydessä itselleen uuden verkkotunnuksen, olemassaolevan verkkotunnuksen siirron, olemassaolevan verkkotunnuksen omistajanmuutoksen tai muun vastaavan verkkotunnustuotteen, Asiakkaan katsotaan tilanneen MMD:ltä verkkotunnuksen rekisteröinti-/siirtopalvelun sekä rekisteröinnin uusintapalvelun siksi ajaksi, kun Asiakkaan verkkotunnuksella on jokin aktiivinen Asiakkaan tilaama palvelu MMD:llä, esimerkiksi www-hotellipalvelu tai domainsäilytys.

Rekisteröinnin uusintapalvelun osana MMD yrittää parhaan kykynsä mukaisesti pitää Asiakkaan verkkotunnuksen rekisteröitynä, jos Asiakas on hoitanut velvollisuutensa MMD:lle päin asiallisesti, eli esimerkiksi pitänyt MMD:n tiedossa olevat yhteystiedot ajan tasalla sekä maksanut MMD:n lähettämät laskut eräpäivään mennessä.

5. Hinnoittelu

Voimassaoleva rekisteröintihinnasto on nähtävillä sivuillamme www.webholder.fi. MMD varaa oikeuden tehdä rekisteröintihinnastoon muutoksia, esimerkiksi jos rekisterinpitäjien MMD:ltä veloittamat kustannukset muuttuvat.

Jos Asiakkaan verkkotunnus on vanhentunut ja Asiakas haluaa yrittää palauttaa sen käyttöönsä, MMD:llä on oikeus veloittaa Asiakkaalta toimenpiteestä tapauskohtainen maksu.

6. Käyttöoikeuden uusiminen

Ellei Asiakas ole erikseen kirjallisesti ilmoittanut MMD:lle, että ei halua jatkaa käyttöönsä varatun verkkotunnuksen käyttöä, MMD:llä on oikeus uusia verkkotunnus automaattisesti Asiakkaan puolesta ja laskuttaa voimassaolevan hinnastonsa mukainen uusintamaksu Asiakkaalta.

Asiakkaan tulee tehdä tämän kohdan mukainen kirjallinen ilmoitus viimeistään 42 päivää ennen rekisteröinnin umpeutumista, jotta MMD voi taata huomioivansa sen ajoissa.

Jos Asiakas on irtisanonut MMD:ltä verkkotunnukseen liitetyt palvelut, MMD katsoo, että tämä irtisanominen koskee myös verkkotunnuksen uusintapalvelua.

Jos Asiakas haluaa uusia verkkotunnuksen voimassaolon itse ja se on kyseisen verkkotunnuksen osalta mahdollista, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä MMD:lle kirjallisesti vähintään 42 päivää ennen rekisteröinnin umpeutumista. Tämän ilmoituksen myötä MMD poistaa verkkotunnuksen omasta automaattisesta uusinta- ja valvontajärjestelmästään eikä enää ole missään vastuussa verkkotunnuksen toimivuudesta tai voimassaolon jatkamisesta.

Mikäli MMD:stä johtumattomasta syystä, eli esimerkiksi Asiakkaan maksamattomien laskujen tai verkkotunnusten rekisterinpitäjän muuttuvan säännöstön takia Asiakas menettää oikeuden verkkotunnukseen tai sen uusimiseen, ei MMD:llä ole vahingonkorvausvelvollisuutta.


Versio WEBHOLDER.DOM.16.5, 10.5.2016